Vuosikokous

Alkaa
Päättyy
Paikka
Plaza Leikkilä

Sumppi ry vuosikokous. 

Esityslista:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edelliseltä toimintavuodelta.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, budjetti ja jäsenmaksujen suuruudet tulevalle toimintakaudelle.
8. Päätetään hallituksen jäsenmäärä, ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Virallinen Kokous